Znajdziesz nas:

Copyright by Elżbieta Janota i Paulina Rzymanek

Ilustracje: Dorota Osiejuk

Zdjęcia: Marcin Giba

Słuchaj nas na Spotify

14 listopada 2023

Wykład dla studentów i studentek UAM w Poznaniu

Z inicjatywy prof. Anny Loby w Instytucie Języków i Literatur Romańskich odbył się wygłoszony przez Elę wykład dla studentów romanistyki z różnych lat. Wystąpienie dotyczyło przekładu książki Serce nie ustaje Grégoire’a Bouilliera i związanych z nim wyzwań. Krótko pochyliliśmy się nad kwestiami takimi jak kontekst społeczno-historyczno-kulturowy i przypisy do tekstu, gry językowe, intertekstualność, rejestr językowy i naturalność wypowiedzi, szczególnie w dialogach. Studentki i studenci z zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach i wspólnym namyśle nad pewnymi problemami i zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań. Gdyby czas pozwolił, z pewnością jeszcze wiele moglibyśmy powiedzieć o pracy nad powieścią i przekładzie w ogóle – i kto wie, być może powrócimy jeszcze w tym celu na uniwersytet w Poznaniu. Tymczasem dziękujemy wszystkim obecnym, w tym przedstawicielom wydawnictwa NOWE oraz kadry akademickiej.

Spotkanie odbyło się 14 listopada 2023.

Fot. FB Życie Uniwersyteckie

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI